Jesteś tutaj: Start / Procedury inne

Procedury inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Procedury obowiązujące w szkole od 1.09.2021

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Procedury - „Sytuacje kryzysowe” - Przedszkole Samorządowe w Mordach

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA PRAWNA

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.  PROCEDURA UDZIELANIA DZIECKU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

4. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU, GDY DZIECKO POD OPIEKĄ PRZEDSZKOLA ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE CHOROBY ZAKAŹNEJ W PRZEDSZKOLU

6.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH DZIECKA

7. PROCEDURA  DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN  LUB OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

8. PROCEDURA DOTYCZĄCA SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Wytyczne przeciwepidemiczne z 25 sierpnia 2020