Rekrutacja 2024-2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji na rok szkolny 2024-2025. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Mordach oraz Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 znajduje się poniżej.

Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok szkolny 2024/2025: 

http://przedszkole.zomordy.pl/container/rekrutacja-2024-2025/zarzadzenie%20Nr%2010-2024.pdf?noc=1707367713

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Mordach:
http://przedszkole.zomordy.pl/container/rekrutacja-2024-2025/wniosek-przedszkole-%202024-2025.pdf?noc=1707367713
 
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025: 
http://przedszkole.zomordy.pl/container/rekrutacja-2024-2025/Deklaracja-o-kontynuowaniu-2024.2025.pdf?noc=1707367713
 
Sekretarz Szkoły - Justyna Dropia