Jesteś tutaj: Start / O przedszkolu

O przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego w Mordach!

Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 16.00. 

Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.10.


W przypadku przejścia na nauczanie zdalne, dalej obowiązują informacje na stronie: 

http://przedszkole.zdalnemordy.pl


 

 Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 -  Schodzenie się dzieci. 

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji  pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, inne.

8.00- 9.25 -  (dla poszczególnych grup do czasu śniadania) Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci,  ćwiczenia poranne.

8.30- 9.00 – II  śniadanie w budynku C (w salach)

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

ŚNIADANIE W BUDYNKU 

śniadanie

4-latki B

8.40- 8.55

5-latki A

8.40-8.55

5-latki B

8.40-8.55

6-latki A

9.00 – 9.15

6-latki B

9.00-9.15

9.10 – 11.50 – (dla grup w budynku A po zjedzeniu II śniadania)

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w salach lub na powietrzu, spacery po mieście i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy z językiem angielskim, religia.

11.50 – 12.20 – Czynności porządkowo-higieniczne, obiad

 a) 3 i 4-latki B – w budynku C

b)

obiad

4-latki B

11.50-12.05

5-latki A

11.50-12.05

5-latki B

11.50-12.05

6-latki A

12.05-12.20

6-latki B

12.05-12.20

12.20 – 13.50 – 3-latki A i B, 4-latki A i BOdpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

12.20 – 13.35 – 5-latki i 6-latki  - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.35– 13.45 -  Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

Podwieczorek

podwieczorek

4-latki B

13.45-14.00

5-6-latki

13.45-14.00

14.35 – 16.00 -  Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy na przedszkolnym p przedszkolnym. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. 


 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana bezpłatnie w godzinach 8.00 – 13.00.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad bezpłatny wymiar
ustawowy (8.00 -13.00) wynosi 1 zł.

(podstawa prawna: Uchwała Nr XLVII/288/2018
Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r.)