Strona Przedszkola Samorządowego w Mordach

Informacje ogólne

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25. 

Ponadto złagodzone zostały wytyczne dotyczące:

Aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.